L o t t a   Å s t r ö m


Ras: Människa
Kön: Kvinna
Född: 1980-11-15

Jag är ägaren till dessa två underbara hundar.