2011-07-19SVCh = Svensk Viltspårs Champion

2009-11-08 Korad