Yankees MH
2007-10-13

Domare: Juhani Lamminen
Resultat: Känd mental status

1a.Kontakt hälsning:   4
1b.Kontakt samarb.:   4
1c.Kontakt hantering:   4
2a.Lek 1 leklust:   4
2b.Lek 1 gripande:   4
2c.Lek 1 grip/dragk:   5
3a 1.Förföljande:   4
3a 2.Förföljande:   4
3b 1.Gripande:   4
3b 2.Gripande:   2
4.Aktivitet:   3
5a.Avst.lek intresse:   2
5b.Avst.lek hot/aggr:   1
5c.Avst.lek nyfiken:   2
5d.Avst.lek leklust:   2
5e.Avst.lek samarb.:   2
6a.Överr. rädsla:   3
6b.Överr. hot/agg:   2
6c.Överr. nyfikenhet:   3
6d.Överr. kv. rädsla:   1
6e.Överr. kv. intr.:   2
7a.Ljud rädsla:   2
7b.Ljud nyfikenhet:   5
7c.Ljud kv. rädsla:   1
7d.Ljud kv. intresse:   1
8a.Spöken hot/agg:   3
8b.Spöken kontroll:   4
8c.Spöken rädsla:   5
8d.Spöken nyfikenhet:   4
8e.Spöken kontakt:   4
9a.Lek 2 leklust:   4
9b.Lek 2 gripande:   4
10.Skott:   1
 
 
 
Yankees Korning
2009-11-08

Domare 1: Gunnel Ferm
Domare 2: Ingalill Larsson
Resultat/Poäng: 401 
 
Sammarbete Fö: 20
Sammarbete TL: 04
Gripa ta tag 5m: 06
Gripa ta tag 40m: 06
Gripa hålla 5m: 09
Gripa hålla 40m: 08
Gripa slita dra 5m: 06
Gripa slita dra 40m: 06
Förföljande: 10
Förföljande gripande: 06
Uthållighet: 24
Social säkerhet: 40
Social nyfikenhet: 32
Socialt samspel: 40

Handlingsförmåga: 30

Anpassningsförmåga: 40
Koncentration: 40
Avreaktion: 30
Minnesbilder: 20
Rädsla: 12
Aggresivitet: 12
Nyfikenhet: 24
Skott: 05